Hvor vil du på tur?

Hva slags tur vil du på?

Lommekjent legges ned !

Vi har forsøkt å holde tjenesten oppe så lenge som mulig. Men med økende krav til sikkerhet, personvern og høyere kostnader for eksterne tjenester, lar det seg ikke gjøre lengre.
Vi jobber nå med partnere for å sikre at du ikke mister dine data, slik at du fortsatt har tilgang og kan benytte dem, eller flytte dem til et annet sted. Men vi kan ikke garantere samme funksjonalitet som tidligere.
Endelig dato for nedleggelse er ikke avklart, men det blir trolig første kvartal 2020.
Håper du har hatt glede av tjenesten, så lenge det varte !

Meld deg inn i dag - enkelt og gratis!
Bruk Lommekjent på egne WEB-sider
.